منو

پرسشنامه

رایگان انقضا : سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷

۲۹۳ بازدید

توضــیحات کامل آگهی

خدمات موسسه هومان به سازمانها ونهادهای علمی ، فرهنگی و اجتماعی و مراکز تحقیقاتی
ثبت و ضبط جلسات
پیاده سازی فایل صوتی
توزیع و جمع آوری پرسشنامه در گروه هدف
برگزاری مصاحبه و جلسات بحث گروهی...
ورود اطلاعات به نرم افزارهای آماری
بیشتر بخوانید

تازه های آموزش ::: پروژه های دانشگاهی